Kaasumittarin palloventtiili yksiputkiselle kaasumittarille