Kaasumittarin palloventtiili kaksiputkiselle kaasumittarille