Oikeudelliset ilmoitukset

Tekijänoikeudet
 
© Viega Holding GmbH & Co. KG, Attendorn. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki kuvat, tekstit, grafiikka, piirrustukset, videot, elokuvat, animaatiot, äänet ja muut teokset tällä sivustolla ovat suojattu  – ellei toisin mainita – tekijänoikeuslailla sekä muilla säädöksillä ja ne ovat Viega Holding GmbH & Co. omaisuutta. Kaikki kopioiminen sekä muutosten teko on kielletty. Kaikenlainen kopioiminen, jäljentäminen, jakelu, edelleen lähettäminen ja esittäminen on nimenomaisesti kielletty ilman Viega Holding GmbH & Co. KG kirjallista lupaa. Tällä viittaamme siihen, että tällä verkkosivustolla olevat teokset voivat olla osittain kolmannen osapuolen omistuoikeuden alaisia.

Tavaramerkkioikeudet

Sikäli kuin mitään muuta ei ole mainittu, kaikki tämän sivuston (logot, sanamerkit ja sanan / kuviomerkit) tavaramerkit ovat suojattuja tavaramerkkilailla Viega Holding GmbH & Co. KG:lle eikä niitä saa käyttää kolmannen osapuolen kanssa ilman Viega Holding GmbH & Co. KG lupaa. 

Vastuu

Kaikki tämän sivuston sisältö on koottu erittäin huolellisesti. Emme kuitenkaan takaa, että tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja täydellisiä tai että verkkosivusto on pysyvästi saatavilla ilman vikoja. Sikäli kuin tällä sivustolla on viittauksia tai linkkejä kolmannen osapuolen Internet-sivuille, Viega ei ole vastuussa tällaisten sivujen sisällöstä. Vastuu vähäisestä huolimattomuudesta johtuvista rikkomuksista johtuvista vahingoista jätetään huomiotta siltä osin kuin sopimuksessa ei ole olennaisia vaikutuksia, eikä siitä ole vahinkoa hengelle tai terveydelle. Sama pätee lakisääteisten edustajien ja/tai varajäsenten välisten velvoitteiden rikkomiseen. Saksan tuotevastuulain mukaiset vaateet eivät muutu.

Viega.com-verkkosivustossa käytetty viega-viittaus viittaa Viega-konserniin, johon kuuluvat Viega Holding GmbH & Co KGas ja sen suorat tai epäsuorat tytäryhtiöt tai Viega-brändi. Viega-konsernin yksittäiset oikeussubjektit ovat oikeudellisesti erillisiä ja itsenäisiä yksiköitä ja toimivat itsenäisesti itsenäisinä. Termin "Viega" ei siis välttämättä katsota tarkoittavan tiettyä Viega laillista tahoa.