Tietosuojaseloste

Viegan internetsivuston ja sen alasivujen käyttö on lähtökohtaisesti mahdollista ilman henkilötietojen luovuttamista. Jos kuitenkin Viegan erikoispalveluita käytetään internetsivustomme kautta, saattaa tämä edellyttää käyttäjän henkilötietojen käsittelyä. Mikäli henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ja mikäli siihen ei ole oikeudellista perustetta, pyydämme tietojen käsittelyyn suostumuksen asianomaiselta henkilöltä. Poikkeuksen muodostavat tapaukset, joissa tietojen käsittely on lakisääteistä.

Käyttäjän henkilötietojen, kuten nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron käsittely perustuu yleiseen tietosuoja-asetukseen ja tapahtuu voimassa olevien maakohtaisten tietosuojamääräysten mukaisesti. Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa tietoa siitä, millä tavalla, miten laajasti ja mihin tarkoituksiin Viega käsittelee henkilötietoja. Lisäksi tietosuojaselosteessa esitetään käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet.

Viega pyrkii suojaamaan sivuston käyttäjän tiedot mahdollisimman hyvin. Käytetyt turvallisuustoimenpiteet vastaavat tekniikan viimeisintä tasoa. Käyttäjän tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ne suojataan luvattomalta tai tahattomalta levitykseltä. Käyttäjän tietoja ei julkaista eikä perusteettomasti luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän etukäteen antamaa nimenomaista lupaa.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltioiden tietosuojalainsäädännön sekä tietosuojaan liittyvien määräysten tarkoittama rekisterinpitäjä on:

Viega Holding GmbH & Co. KG (tässä tietosuojaselosteessa ”Viega”)

Viega Platz 1, 57439 Attendorn

+49 (0) 2722 61-0

webmaster@viega.de

2. Tietosuojavaltuutetun nimi ja osoite

Viega-ryhmän tietosuojavaltuutettu on:

Firma VIA Consult GmbH & Co. KG

Karsten Kunde

Osoite

+49 2761 837511

datenschutz@viega.de 

3. Lokitiedostojen luominen

Aina, kun tämä internetsivusto avataan, kerää Viega automaattisen järjestelmän avulla tietoja tietokoneesta, jolla sivu avataan. Tiedot tallennetaan sivun toimittavan palvelimen lokitiedostoihin.

Kerättävät tiedot voivat olla seuraavia:

 • sivun avaavan tietokoneen IP-osoite
 • vierailun päivämäärä ja kellonaika
 • haettujen tietojen päivämäärä, URL sekä määrä
 • sivun avaavan tietokoneen käyttämän internetselaimen sekä käyttöjärjestelmän tunnistetiedot
 • internetsivu, jolta tälle internetsivulle on siirrytty (referer-tieto)
 • käyttäjän internet-palveluntarjoajan nimi.

IP-osoite välitetään jokaisen palvelinkyselyn yhteydessä, jotta palvelin tietää, minne vastaus lähetetään. Internetin käyttäjä saa IP-osoitteen internetpalvelun tarjoajalta (ISP) internetiin kytkennän yhteydessä. Näin internetpalvelun tarjoaja voi yksilöidä, mikä IP-osoite mihinkin aikaan kohdennettiin kullekin asiakkaalle. IP-osoitteen tallennuksen aikana on teoriassa mahdollista selvittää internetpalvelun tarjoajan kautta kunkin liittymän haltijan identiteetti. Viega sekä Viegan tilastopalveluiden tarjoaja tallentavat tästä syystä IP-osoitteen lyhennetyssä (anonymisoidussa) muodossa käyttäen sitä ainoastaan istunnon tunnistamiseen, paikantamiseen (kaupunkitasolla) sekä hyökkäyksiltä suojautumiseen. IP-osoite poistetaan tämän jälkeen välittömästi, jotta kerättyjen tietojen anonymiteetti säilytetään, eikä käyttäjän identifioiminen edes internetpalvelun tarjoajan kautta ole enää mahdollista.

Väliaikaisen tietojen sekä lokitiedostojen tallentamisen oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta.

Tietojen käsittelyä tarvitaan internetsivuston sisällön välittämiseen, tietojärjestelmiemme toimintakyvyn takaamiseen sekä internetsivuston optimoimiseen. Lokitiedostojen tiedot tallennetaan aina erillään muista henkilötiedoista. Henkilötietoja ei tässä yhteydessä analysoida markkinointitarkoituksia varten.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on Viegan oikeutetun edun toteuttaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Tiedot poistetaan heti, kun niiden kerääminen kyseisen tarkoituksen toteuttamiseksi ei enää ole välttämätöntä. Kun kyse on tietojen keräämisestä internetsivuston tarjoamiseksi, poistetaan tiedot kyseisen istunnon päättyessä. Lokitiedostoihin tallennettujen tietojen kohdalla tämä tapahtuu viimeistään seitsemän päivän kuluttua istunnosta. Pidempiaikainen tallentaminen ei ole mahdollista. Tällöin käyttäjän IP-osoite poistetaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei sen yhdistäminen käyttäjään ole enää mahdollista.

Tietojen kerääminen internetsivuston tarjoamista varten sekä tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on ehdottoman välttämätöntä internetsivuston käytön kannalta. Käyttäjän ei ole mahdollista esittää tämän osalta vastalausetta.

4. Evästeet

Viega käyttää tällä internetsivustolla niin kutsuttuja evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa käyttäjän tietokoneen järjestelmään. Käyttäjän avatessa internetsivun eväste voidaan tallentaa käyttäjän tietokoneen käyttöjärjestelmään. Eväste sisältää merkkijonon, joka mahdollistaa selaimen sekä käyttäjän tunnistamisen käyttäjän avatessa internetsivun seuraavan kerran.

Evästeet välittävät seuraavat niihin tallennetut tiedot:

(kieliasetukset, ostoskorin tuotteet, kirjautumistiedot)

Lisäksi käytämme sivustollamme evästeitä, joiden avulla on mahdollista analysoida sivuston käyttäjän selainkäyttäytymistä.

Tällä tavalla voidaan välittää seuraavat tiedot:

Seuraavassa luettelo kerättävistä tiedoista. Ne voivat olla esimerkiksi: Käytetyt hakusanat, sivulatausten tiheys, sivuston toimintojen käyttäminen

Seuraavassa esittelemme, mitkä evästeet tallennetaan, mikä niiden tarkoitus on ja mikä niiden vanhentumispäivä on:

Nimi

Tarkoitus

Tyyppi

Kesto

PHPSESSID

Tekninen eväste videoiden esittämiseksi Movingimage24:n avulla.

Istuntoeväste

Selainistunnon ajan

wt3_eid

Webtrekk-käyttäjätilasto 

Pysyvä eväste

6 kuukautta

wt3_sid

 

 

 

wt_rla

 

 

 

CookieHint

 

 

 

NSC_wjfhb_xxx.wjfhb.dpn

 

 

 

datesFilterQ

 

 

 

renderid

 

 

 

session

 

 

 

viega_noticelist_token

 

 

 

wt_nbg_Q3

 

 

 

Evästeiden käyttöön liittyvän henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta.

Teknisesti välttämättömien evästeiden käytön tarkoitus on helpottaa internetsivuston käyttöä. Ilman evästeitä ei sivustomme kaikkia toimintoja ole mahdollista tarjota. Nämä toiminnot edellyttävät, että selain tunnistetaan myös sivulta toiselle siirryttäessä.

Teknisesti välttämättömien evästeiden keräämiä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien laatimiseen.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on Viegan oikeutetun edun toteuttaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja välitetään sieltä internetsivustollemme. Tästä syystä käyttäjä pystyy kontrolloimaan evästeiden käyttöä. Käyttäjä voi selaimensa asetuksia muuttamalla ottaa evästeet pois käytöstä tai rajoittaa niiden käyttöä. Jo tallennetut evästeet on mahdollista poistaa milloin tahansa. Tämä voi tapahtua myös automaattisesti. Jos sivustomme käyttämät evästeet poistetaan käytöstä, ei sivustomme kaikkia toimintoja ole välttämättä enää mahdollista käyttää.

5. YouTube

Viega on integroinut tälle sivustolle YouTube-komponentteja. YouTube on internetin videoportaali, jossa käyttäjät voivat maksutta asettaa videoita muiden käyttäjien katsottaviksi, arvioitaviksi ja kommentoitaviksi. Tietoa YouTubesta on saatavilla osoitteessa https://www.youtube.com/intl/fi/yt/about/.

YouTuben operaattorina toimii YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LCC on Google Inc.:in (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA) tytäryhtiö.

Aina kun käyttäjä avaa jonkin yksittäisen sivun tällä Viegan hallinnoimalla internetsivustolla, johon on integroitu YouTube-komponentteja (YouTube-video), kehottaa kyseinen YouTube-komponentti käyttäjän selainjärjestelmää lataamaan selaimeen vastaavan YouTube-esityksen. Tämän teknisen toimenpiteen kautta YouTube ja Google saavat tietoa siitä, millä konkreettisilla internetsivustomme alasivuilla käyttäjä vierailee.

Jos käyttäjä on samaan aikaan kirjautuneena YouTube-palveluun, tunnistaa YouTube videon sisältämän alasivun avautuessa, millä konkreettisella sivustomme alasivulla käyttäjä vierailee. YouTube ja Google keräävät näitä tietoja ja kohdistavat ne käyttäjän YouTube-tiliin.

Jos käyttäjä ei halua välittää näitä tietoja YouTubelle ja Googlelle, voi hän estää sen kirjautumalla ulos YouTube-tililtään silloin, kun avaa sivustomme.

YouTuben julkaisemat tietosuojamääräykset löytyvät osoitteesta https://www.google.de/intl/fi/policies/privacy/. Ne antavat tietoa siitä, miten YouTube ja Google keräävät, käsittelevät ja käyttävät henkilötietoja.

6. Webtrekk-analysointityökalu

Joitakin tällä sivustolla vierailusta kerättäviä tietoja käytetään tilastolliseen arviointiin.

Viega käyttää Webtrekk GmbH:n (Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin) palveluita kerätäkseen tilastotietoa internetpalveluidensa käytöstä sekä optimoidakseen tarjontaansa. Webtrekk GmbH on tietoturvan suhteen verkkoa kontrolloivien ohjelmistojen osalta TÜV Saarlandin sertifioima. Sertifiointiin kuuluu tarkastus Webtrekkin toimipaikalla Berliinissä sekä isännöintipaikalla. Tällöin testataan seurantatietojen keruun ja käsittelyn vaatimustenmukaisuus tietosuojan ja tietoturvan osalta.

Sertifioinnin perusteet olivat: 

 • tietosuojavaatimukset - V1.3
 • tietosuojaa koskevat lakisääteiset vaatimukset
 • tekniikan nykytason mukaiset tietoturvaperiaatteet BSI:n (Saksan tietoturvaviranomainen) määrittelemään tietotekniikan perussuojaan sekä standardiin ISO 27000 perustuen
 • raportti TR00969.
 • Sivustolla vierailun yhteydessä keräämme ja analysoimme joitakin käyttäjän selaimen välittämiä tietoja kävijäseurantaa varten. Tiedonkeruu tapahtuu jokaiselle internetsivustolle integroidun pikselin avulla. Seuraavia tietoja kerätään: 
 • pyyntö (pyydettyjen tietojen tiedostonimi)
 • selaintyyppi/-versio (esim. Internet Explorer 11.0)
 • selaimen kieli (esim. saksa)
 • käyttöjärjestelmä (esim. Windows 10)
 • selainikkunan resoluutio
 • näytön resoluutio
 • JavaScriptin aktivointi
 • Java käytössä / pois käytöstä
 • evästeet käytössä / pois käytöstä
 • värisyvyys
 • lähde-URL (edellinen sivusto)
 • IP-osoite (anonymisoidaan ja poistetaan käytön jälkeen)
 • vierailun kellonaika

Yksityiskohtainen luettelo välitettävistä tiedoista on saatavilla osoitteessa https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk, Webtrekk tallentaa IP-osoitteen lyhennetyssä (anonymisoidussa) muodossa käyttäen sitä ainoastaan istunnon tunnistamiseen, paikantamiseen (kaupunkitasolla) sekä hyökkäyksiltä suojautumiseen. IP-osoite poistetaan tämän jälkeen välittömästi, jotta kerättyjen tietojen anonymiteetti säilytetään.

Webtrekk asettaa seuraavat evästeet:

 • napsautukset.
 • istuntoeväste (istunnon tunnistamista varten, istunnon keston ajaksi) 
 • pitkäaikainen eväste (uusien asiakkaine ja kanta-asiakkaiden tunnistamista varten, kesto 6 kuukautta) 
 • opt-out-eväste (tietojen tallentamisen esto, kesto 60 kuukautta).

Käyttäjä voi selaimensa asetuksista määritellä, sallitaanko evästeiden asettaminen vai ei. Halutessaan käyttäjä voi estää hänen Viega-internetsivuston käyttönsä seurannan. Vastalauseen voi esittää sivustolla https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk/.

Lisätietoa on saatavilla Webtrekk GmbH:n internetsivustolla osoitteessa http://www.webtrekk.com.

7. Uutiskirje

Kun käyttäjä tilaa Viegan uutiskirjeen, välitetään kunkin syöttökentän tiedot Viegalle.

Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä käyttäjän IP-osoite sekä rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika tallennetaan. Tämän tarkoitus on estää palveluiden ja sähköpostiosoitteen väärinkäyttö. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Poikkeuksia ovat ainoastaan tilanteet, joissa laki edellyttää tietojen välittämistä.

Tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseen.

Oikeusperusta käyttäjän tietojen käsittelylle tämän suostumuksella uutiskirjeen tilaamisen jälkeen on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta a alakohta.

Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Myös suostumuksen henkilötietojen tallentamiseen voi peruuttaa milloin tahansa. Tätä varten on jokaisessa uutiskirjeessä erillinen linkki.

Lisäksi käyttäjä voi irtisanoa uutiskirjeen tilauksen myös sähköpostitse osoitteessa newsletter@viega.de tai datenschutz@viega.de.

8. Muita verkkopalveluita

Internetsivustoltamme käyttäjä löytää lisää yrityksemme verkkopalveluita, kuten esimeriksi toimittajaportaalin sekä urasivuston. Tämä tietosuojaseloste koskee myös näitä palveluita.

Jotkin lomakkeet edellyttävät käyttäjältä henkilötietojen antamista. Lomakkeen kunkin kentän tiedot välitetään Viegalle ja ne tallennetaan sisäistä käyttöä varten.

Lisäksi tallennetaan käyttäjän IP-osoite sekä käytön päivämäärä ja kellonaika.

Tämän tarkoitus on estää palveluiden väärinkäyttö. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Poikkeuksia ovat ainoastaan tilanteet, joissa laki edellyttää tietojen välittämistä.

Lisäksi tallennetaan osaksi asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite sekä yritys.

Nämä tiedot kerätään kulloinkin toivotun sisällön ja toivottujen palveluiden tarjoamiseksi. Lisäksi niitä tarvitaan pyynnön käsittelyyn tai yhteydenottoon.

Täydennettävien kenttien avulla välitettävien tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta. Jos yhteydenoton tarkoitus on sopimuksen tekeminen, on oikeusperustana lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta b alakohta.

Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tallennetut tiedot tai tehdä niihin muutoksia. Käyttäjä voi milloin tahansa saada nähtäväksi hänestä tallennetut henkilötiedot.

Tiedot poistetaan heti, kun niiden kerääminen kyseisen tarkoituksen toteuttamiseksi ei enää ole välttämätöntä.

9.  Yhteydenottomahdollisuus

Internetsivustolla on käytössä yhteydenottolomake, joka mahdollistaa sähköisen yhteydenoton. Vaihtoehtoisesti yhteyttä voi ottaa sähköpostitse. Jos käyttäjä ottaa Viegaan yhteyttä jommallakummalla näistä tavoista, tallennetaan käyttäjän ilmoittamat henkilötiedot automaattisesti. Näihin tietoihin kuuluvat etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä yrityksen nimi. Muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Tietojen tallentaminen on yhteydenoton käsittelyn ja siihen vastaamisen edellytys. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

Sähköpostitse välitettävien tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta. Jos sähköpostitse tapahtuvan yhteydenoton tarkoitus on sopimuksen tekeminen, on oikeusperustana lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta b alakohta.

Täydennettävien kenttien kautta välitettävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenottoon reagoiminen. Sähköpostitse tapahtuvan yhteydenoton kohdalla tietoja käsitellään myös oikeutetun edun toteuttamiseksi.

Muutoin henkilötietojen lähettämisellä on tarkoitus estää yhteydenottolomakkeen väärinkäyttö sekä varmistaa tietojärjestelmämme turvallisuus.

Tiedot poistetaan heti, kun niiden kerääminen kyseisen tarkoituksen toteuttamiseksi ei enää ole välttämätöntä. Yhteydenottolomakkeen kenttien välityksellä ilmoitettavien sekä sähköpostitse lähetettävien henkilötietojen kohdalla tämä tapahtuu silloin, kun kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu katsotaan päättyneeksi, kun olosuhteiden perusteella on pääteltävissä, että asia on loppuun käsitelty.

10. Henkilötietojen poistaminen ja suojaaminen rutiiniluonteisesti

Yleisesti ottaen Viega käsittelee ja tallentaa käyttäjän henkilötietoja vain niin pitkään kuin on tallentamisen tarkoituksen vuoksi välttämätöntä. Tallentaminen on mahdollista lisäksi silloin, kun eurooppalaiset tai kansalliset lainsäätäjät ovat säätäneet siitä Euroopan unionin asetuksissa, laeissa tai muissa määräyksissä, joiden alaisena Viega toimii. Tietojen poistaminen ja suojaaminen on mahdollista myös silloin, kun mainituissa säädöksissä annettu aikaraja on kulunut loppuun, jollei sopimus tai sopimuksen täyttäminen edellytä tietojen pidempiaikaista tallentamista.

Kun tallentamisen syy on poistunut tai kun edellä mainituissa määräyksissä annettu aikaraja on kulunut umpeen, poistetaan tai suojataan henkilötiedot rutiiniluonteisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjän henkilötietoja käsiteltäessä käyttäjä on yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittamassa mielessä rekisteröity ja hänellä on Viegaan nähden seuraavat oikeudet: 

11.1               Tiedonsaantioikeus

Käyttäjä voi vaatia Viegalta vahvistusta siitä, käsittelemmekö me häntä koskevia henkilötietoja.

Jos henkilötietoja käsitellään, voi käyttäjä vaatia Viegaa esittämään seuraavat tiedot:

a.                   tarkoitus, jota varten henkilötietoja käsitellään

b.                   käsiteltävien henkilötietojen ryhmä

c.                   vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, jotka ovat saaneet tai saavat käyttäjää koskevat henkilötiedot nähtäville

d.                   käyttäjää koskevien henkilötietojen tallentamisen kesto tai, mikäli tätä ei voida konkreettisesti esittää, tallentamisen keston määrittelyperusteet

e.                   oikeus oikaista tai poistaa käyttäjää koskevat henkilötiedot, oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä tai oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

f.                    oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

g.                   kaikki saatavilla oleva tiedot henkilötietojen alkuperästä, kun henkilötietoja ei kerätä käyttäjältä

h.                   automaattisen päätöksenteon, muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo sekä – ainakin näissä tapauksissa – merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn laajuus ja mahdolliset seuraukset käyttäjän kannalta.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietoa siitä, välitetäänkö häntä koskevia henkilötietoja kolmansiin maihin tai jollekin kansainväliselle organisaatiolle. Tässä yhteydessä käyttäjä voi vaatia opastusta yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisista asianmukaisista suojatoimista. 

11.2               Oikeus tietojen oikaisemiseen

Käyttäjällä on oikeus oikaista ja/tai täydentää Viegalla olevia, häntä koskevia henkilötietoja, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Viegan on tehtävä korjaukset viipymättä. 

11.3               Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Seuraavien edellytysten täyttyessä käyttäjä voi rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä:

a.                   Käyttäjä kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Viega voi varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden.

b.                   Käsittely on lainvastaista ja käyttäjä vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.

c.                   Viega ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta käyttäjä tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

d.                   Käyttäjä on vastustanut henkilötietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä ole vielä todennettu, syrjäyttävätkö Viegan oikeutetut perusteet käyttäjän perusteet. 

Jos käyttäjää koskevien henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan, näitä henkilötietoja saa – niiden säilyttämistä lukuun ottamatta – käsitellä ainoastaan käyttäjän suostumuksella tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Jos käsittelyä on rajoitettu edellä mainittujen syiden vuoksi, Viegan on ilmoitettava käyttäjälle ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan. 

11.4               Oikeus tietojen poistamiseen

11.4.1.           Poistamisvelvollisuus

Jokainen käyttäjä voi vaatia Viegaa poistamaan häntä koskevat henkilötiedot viipymättä, ja Viegalla on velvollisuus poistaa kyseiset henkilötiedot ilman viipymättä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy: 

a.                   Käyttäjän henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

b.                   Käyttäjä peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely on perustunut yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

c.                   Käyttäjä vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai käyttäjä vastustaa käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan nojalla.

d.                   Käyttäjää koskevia henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

e.                   Käyttäjää koskevat henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan Viegaan sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

f.                    Käyttäjää koskevat henkilötiedot on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä. 

11.4.2.           Tietojen antaminen kolmansille osapuolille

Jos Viega on julkistanut käyttäjää koskevat henkilötiedot ja sillä on yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että käyttäjä rekisteröitynä on pyytänyt Viegaa poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.

11.4.3.           Poikkeukset

Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos käsittely on tarpeen

a.                   sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;

b.                   Viegaan sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai Viegalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten;

c.                   kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

d.                   yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos 1 kohdassa tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti; tai

e.                   oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

11.5               Oikeus saada tietoa

Jos käyttäjä on käyttänyt oikeuttaan oikaista tai poistaa tietoja tai rajoittaa tietojenkäsittelyä, on Viegalla velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai rajoittamisesta niille vastaanottajille, joille henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaisi kohtuutonta vaivaa.

Käyttäjällä on Viegaan nähden oikeus saada tietoa näistä tietojen vastaanottajista.

11.6               Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Käyttäjällä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Viegalle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi käyttäjällä on oikeus Viegan, jolle henkilötiedot on toimitettu, estämättä siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos

a.                   käsittely perustuu suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla; ja jos

b.                   käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käyttäjä käyttää oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Tämän oikeuden käyttäminen ei kuitenkaan saa vaikuttaa haitallisesti muiden henkilöiden vapauksiin ja oikeuksiin.

Oikeutta tietojen siirtämiseen ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai Viegalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

11.7               Vastustamisoikeus

Käyttäjällä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tämä tarkoittaa myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Viega ei saa enää käsitellä käyttäjän henkilötietoja, paitsi jos Viega voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää käyttäjän edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos käyttäjän henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, käyttäjällä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointi silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos käyttäjä vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, häntä koskevia henkilötietoja ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, käyttäjä voi käyttää vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

11.8               Oikeus peruuttaa tietosuojaa koskeva tietoinen suostumus

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa tietosuojaa koskeva tietoinen suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

11.9               Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Käyttäjällä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn – kuten profilointiin – ja jolla on häneen huomattavia vaikutuksia. Tätä kohtaa ei sovelleta, jos päätös

a.                   on välttämätön käyttäjän ja Viegan välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten;

b.                   on hyväksytty Viegaan sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet käyttäjän oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi tai jos päätös

c.                   perustuu käyttäjän nimenomaiseen suostumukseen.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet käyttäjän oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi on toteutettu.

Kohdassa a ja c tarkoitetuissa tapauksissa Viegan on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet käyttäjän oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee Viegan puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää oma kantansa ja riitauttaa päätös. 

11.10             Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos käyttäjä katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien yleisen tietosuoja-asetuksen 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.

 

12. Käsittelyn oikeusperusta

Kun Viega on pyytänyt käyttäjältä suostumuksen tämän henkilötietojen käsittelyyn ja siihen liittyviin toimenpiteisiin, on henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta a alakohta.

Kun henkilötietojen käsittelyä edellytetään sellaisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi, jonka osapuoli käyttäjä on, on oikeusperustana yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta b alakohta. Tätä sovelletaan myös käsittelytoimiin, joita tarvitaan sopimusta edeltävien toimenpiteiden läpiviemiseksi.

Kun henkilötietojen käsittelyä tarvitaan sellaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi, jonka alainen Viega on, on oikeusperustana yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta c alakohta.

Siinä tapauksessa, että henkilötietojen käsittelyä edellytetään käyttäjän tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, on oikeusperustana yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta d alakohta.

Jos tietojen käsittely on tarpeen Viegan tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseksi eikä tämä mene käyttäjän etujen eikä perusoikeuksien ja -vapauksien edelle, on oikeusperustana yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta. Viegan oikeutettu etu on Viegan liiketoimien harjoittaminen.

Your contact person