LVI-järjestelmä: Kaikki, mitä sinun tulisi tietää siitä

Mikä on LVI-järjestelmä?

LVI-järjestelmä on ikään kuin kiinteistön sydän. Sen kautta vesi, ilma sekä tarvittaessa kaasut ja lämpö kulkevat rakennuksen läpi kuljettaen esimerkiksi viihtyvyyttä lisääviä tekijöitä sisään ja ulos.

Lämmitysjärjestelmä

Askeettisin ihmisen tuottama lämmitysjärjestelmä on nuotio, jonka lämpöä voidaan varata tulisijan yhteydessä oleviin rakenteisiin. Tästä ja esimerkiksi kuumista lähteistä jalostuneet lämmöntuottomenetelmät ovat nykyaikaisempia ja monimutkaisempia. LVI-järjestelmä Suomessa koostuu ilmastointi-, vesi- ja viemärijärjestelmästä sekä lämmitysjärjestelmästä, jota voidaan verrata verenkiertoon – se siis tuottaa lämpöä, varastoi tai jakelee sitä ja siirtää sitä tarvittaessa. Lämmitysjärjestelmä voi toimia monella eri tavalla, mutta useimmiten se on Suomessa joko vesikiertoinen polttoaineeseen perustuva järjestelmä, sähköllä toimiva järjestelmä tai esimerkiksi vesi-vesi-, vesi-ilma- tai ilma-ilma-yhdistelmiä käyttävä, jotka tarvitsevat useimmiten sähköä tai polttoainetta toimiakseen.

Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytys siirtää useimmiten jäähdytettävään tilaan syntynyttä lämpöä jonnekin muualle. Kuten lämmitysjärjestelmiäkin, jäähdytysjärjestelmiä voi olla kutakuinkin aivan yhtä monta tyyppiä riippuen rakennuksen tiloista ja jäähdytyksen tarpeesta. Usein jäähdytys kuitenkin hoidetaan samantyyppisesti kuin lämmitys.

Erilaiset LVI-ratkaisut

Jokaiseen rakennukseen valitaan suunnitteluvaiheessa siihen parhaiten soveltuvat talotekniset järjestelmät, jotka noudattavat sen aikakauden rakennusmääräyskokoelman vaatimuksia tai, erikoiskohteiden ollessa kyseessä, usein tiukempia, kansainvälisesti tunnettuja, kuten matalaenergia- tai jopa nollaenergiatalojen suhteen asetettuja vaatimuksia. LVI-järjestelmä Suomessa on usein huomattavasti tavanomaista monimutkaisempi ja vaatii erikoissuunnittelua.

Älykäs LVI-ratkaisu tuo monia etuja

Sähkölaskut pienenevät

Tehokkaat LTO-laitteet, lämpöpumput ja uusiutuvaa energiaa hyväksikäyttävät LVI-tekniset ratkaisut tuovat suuria säästöjä. Keskimääräisesti talon iäksi määritellään 80 vuotta, ja jos talotekniset ratkaisut on optimoitu heti sen suunnitteluvaiheessa, säästää siinä pitkän pennin.

Viemäriputkijärjestelmä taloteknisissa ratkaisuissa

Monimutkainen LVI-putkijärjestelmä on haastavaa niin suunnitella kuin asentaakin, mutta oikein suunniteltuna ja toteutettuna se on todella helppokäyttöinen ja pitkäikäinen.  LVI-putkijärjestelmät Suomessa ovat nekin pitkälle rakennusmääräysten sanelemia. Sertifioidut tuotteet ja niiden asennustavat ovat tarkoin määriteltyjä ja tällöin on hyvä luottaa ammattilaiseen. Kaikkiin yllä mainittuihin järjestelmiin tarvitaan liitäntöjä ja muita asennuksia, joiden kanssa pääsevät työskentelemään vain alan ammattilaiset. LVI-putkijärjestelmän hinta määräytyy pitkälle asennuksen koon ja haastavuuden mukaan.

Näin löydät Suomeen soveltuvia LVI-teknisiä ratkaisuja helposti

Suomessa on vain kourallinen toimijoita, joiden LVI-putkijärjestelmät noudattavat annettuja lainmukaisia vaatimuksia ja säännöksiä. Viega kuuluu näiden toimijoiden joukkoon.

Monet toimijat tuottavat laadukkaita putkijärjestelmiä, joita he räätälöivät asiakkaan tarpeiden mukaan. Suurin osa asennuksista tehdään itse rakennuksissa, mutta alansa huippuosaajat ovat kehittäneet tuotteita, jotka on helppo ja yksinkertainen asentaa, jotka kestävät käytössä ja jotka kaiken lisäksi täyttävät vaativat viranomaisvaatimukset.