Palauta Palauta

Letkuliitososa

  • messinki
  • Rp-​kierre

malli 1846

Tuotetaulukko

Rp IDL KR Pakkaus tuote määrä
¼ ¼ 10 125 431
10 135 393 1)
½ ½ 10 136 185 1)
¾ ¾ 5 145 781 1)
5 129 606
¼ ¼ 5 130 084
10 112 479 1)
½ ½ 10 105 679
¾ ¾ 10 111 106 1)
1 1 10 118 105 1)

Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi

Rp IDL KR varastointietiketit (laatikko) varastointietiketit (tarrat) tuote
¼ ¼ 125 431
135 393
½ ½ 136 185
¾ ¾ 145 781
129 606
¼ ¼ 130 084
112 479
½ ½ 105 679
¾ ¾ 111 106
1 1 118 105

CAD-tiedostot

  • Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
  • Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
  • Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
  • Käännä yhden sormen kosketuksella.
  • Siirrä kahden sormen kosketuksella
  • Zoomaus nipistämällä

(Valitse)

Rp IDL KR tiedoston koko tuote
¼ ¼ 27,7 kB 125 431
51,7 kB 135 393
½ ½ 53,3 kB 136 185
¾ ¾ 53,0 kB 145 781
26,3 kB 129 606
¼ ¼ 27,6 kB 130 084
51,7 kB 112 479
½ ½ 53,3 kB 105 679
¾ ¾ 53,0 kB 111 106
1 1 55,2 kB 118 105

Z-mitat

Rp IDL Z [mm] L1 [mm] L2 [mm] WS [mm] tuote
¼ ¼ 4 40 25 125 431
6 39 21 20 135 393
½ ½ 7 47 25 24 136 185
¾ ¾ 8 50 26 30 145 781
3 36 25 129 606
¼ ¼ 4 40 25 130 084
6 39 21 20 112 479
½ ½ 7 47 25 24 105 679
¾ ¾ 8 50 26 30 111 106
1 1 8 58 30 37 118 105

Ladattavat tiedostot