Profipress CR

Yleistä

Profipress CR

Puristusliitosjärjestelmä, kuparista, punametallista tai silicium bronzesta* valmistetut liittimet.Saksalaisen DVGW-​työohjelehden W 534 mukaiset DVGW-​tarkastusmerkinnällä ja kuparista valmistetut standardin EN 1057 mukaiset putket DVGW-​työohjelehden GW 392 mukaisesti valmistetut.
Soveltuu juomavesiasennuksiin standardin DIN 1988 mukaisesti.
Jakotukkien ja nousuputkistojen mittasuhteiltaan vakaisiin piilo- ja seinäasennuksiin Viega-​komponenttien kokoonpanoissa.

Puristusliitin
Kaikissa liittimissä on SC‑Contur (vuodonilmaisin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC‑Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-​työohjelehden W 534 kohdan 12.14 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta.
Vedellä suoritetuissa tii­veys­tar­kas­tuk­sis­sa Viega takaa puristamattomien liitosten näkyvyyden 0.1 MPa–0.65 MPa paineessa ja paineilmalla suoritetussa 22 hPa–0.3 MPa.

Tiivisteet
EPDM

Puristusliittinten materiaali
Kupari, punametalli: CC 499K
Silicium bronze*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(molemmat UBA listan mukaisesti alkaen 15.3.2017)

Mitat
Vakiokoot: halk. 12; 15; 18
Puristusliittimet kierreliitoksella, punametallia

Käyttöominaisuudet/-alueet
Käyttövesi
Lämmitys/patteriliitos

Käytöstä muilla kuin kuvatuilla käyttöalueilla on sovittava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä.

Käyttöolosuhteet
Eri käyttökohteiden käyttölämpötilojen ja paineiden maksimiarvot löytyvät teknisistä asiakirjoista.

Puristustyökalujen käyttö
Viega-​pu­ris­tus­lii­tos­jär­jes­tel­mien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta. Pu­ris­tus­lii­tos­ten­var­mis­ta­mi­sek­si suosittelemme siksi Viega-​puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

Tekniset tiedot
Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät Viega-​kotisivuilta viega.fi

*) Materiaalin muutos, joka johtuu tuotannon nykytilanteesta, punametallista saatavilla olevaan silicium bronze terässeokseen
Näytä enemmän
Profipress CR

Ladattavat tiedostot

Mitat  (1)
Osaluettelo  (1)