Profipress G

Yleistä

Profipress G

Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket kuparista, punametallista ja silicium bronzesta* standardin EN 1057 ja DVGW-​työohjelehden GW 392 mukaisesti, soveltuu seuraaville:
 • Kaasut DVGW-​työohjelehden G 260 mukaan kaasuasennuksiin ohjeiden DVGW-​TRGI 2018 (DVGW-​työohjelehti G 600) / DVFG-​TRF 2012 mukaan
 • Nestekaasu kaasuvaiheessa kotitalous- ja ammattikäyttöön, tarkastettu DVGW-​työohjelehden G 5614 mukaan
 • Lämmitysöljyputket lämmitysöljylle standardin DIN 51603‑1 mukaisesti
 • Dieselpolttoainejohdot dieselpolttoaineelle imu- ja painejohtoina standardin DIN EN 590 mukaisesti yleistä ra­ken­nus­tar­kas­tus­hy­väk­syn­tää Z-38.4‑71 noudattamalla
Puristusliittimet
Kaikissa liittimissä on SC‑Contur (vuodonilmaisin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC‑Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-​työohjelehden G 5614 kohdan 4.4.1 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta.
Vedellä suoritetuissa tii­veys­tar­kas­tuk­sis­sa Viega takaa puristamattomien liitosten näkyvyyden 0,1 MPa–0,65 MPa paineessa ja paineilmalla tai jalokaasuilla suoritetussa 22 hPa–0,3 MPa.

Merkintä
Keltainen piste, keltainen suorakulmio ja teksti »Gas MOP 5 / GT1«

Tiivisteet
HNBR, keltainen

Puristusliittimien materiaali
Kupari, punametalli: CC 499K
Silicon bronze*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(molemmat UBA listan mukaisesti alkaen 15.3.2017)

Mitat
Vakiokoot: halk. 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
XL koot: d 64.0
Puristusliittimet kierreliitoksella d 12–54
XL puristusliittimet kierreliitoksella d 64.0

Käyttöominaisuudet/-alueet
Maakaasu/nestekaasu
Lämmitysöljy/dieselpolttoaine (halk. 12–54)

Huomautus
Kaasu-, lämmitysöljy- ja die­sel­polt­toai­ne­lait­teis­to­jen asennuksiin saa käyttää ainoastaan sellaisia Viegan kuparisia ja punametallisia puristusliittimiä, joissa on keltainen suorakulmio ja teksti »Gas MOP 5 / GT1«!

Käytöstä muilla kuin kuvatuilla käyttöalueilla on sovittava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä.

Käyttöolosuhteet
Kaasu- ja nestekaasuasennukset
 • Käyttö- ja ympäristölämpötila T = ‑20 °C ... +70 °C
 • Käyttöpainemaks. 0,5 MPa
 • Käyttöpaine HTR-​vaatimuksella 650 °C/30 min. maks. 0,1 MPa (1 bar)
Lämmitysöljy- ja dieselpolttoaineasennukset
 • Käyttölämpötila Tmaks = 40 °C
 • Käyttöpaine pmaks = ‑0,05 ... +0,5 MPa

Hyväksynnät
Profipress G (halk.1254)
 • DVGW-​rek.nro DG-4550AU0070
Profipress G XL (halk. 64,0)
 • DVGW-​rek.nro DG-4550AU0070

Puristustyökalujen käyttö
Viega-​pu­ris­tus­lii­tos­jär­jes­tel­mien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta. Puristusliitosten varmistamiseksi suosittelemme siksi Viega-​puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

Tekniset tiedot
Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät Viega-​kotisivulta viega.fi

*) Materiaalin muutos, joka johtuu tuotannon nykytilanteesta, punametallista saatavilla olevaan silicon bronze terässeokseen
Näytä enemmän
Profipress G

Ladattavat tiedostot

Mitat  (1)
Osaluettelo  (1)