Profipress

Yleistä

Profipress

Puristusliitosjärjestelmä, kuparista, punametallista tai silicium bronzesta* valmistetut puristusliittimet. Saksalaisen DVGW-​työohjelehden 534 mukaiset DVGW-​tarkastusmerkinnällä ja kuparista valmistetut standardin EN 1057 mukaiset putket DVGW työohjelehden GW 392 mukaisesti.
Soveltuu juomavesiasennuksiin standardin DIN 1988 mukaisesti.
Jakotukkien ja nousuputkistojen mittasuhteiltaan vakaisiin piilo- ja seinäasennuksiin Viega-​komponenttien kokoonpanoissa.

Puristusliittimet
Kaikissa liittimissä on SC‑Contur (vuodonilmaisin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC‑Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-​työohjelehden W 534 kohdan 12.14 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta.
Vedellä suoritetuissa tii­veys­tar­kas­tuk­sis­sa Viega takaa puristamattomien liitosten näkyvyyden 0,1 MPa–0,65 MPa paineessa ja paineilmalla tai jalokaasulla suoritetussa 22 hPa–0,3 MPa.

Merkintä
Vihreä piste puristusliitoksessa

Tiivisteet
EPDM, musta (eteeni-​propeeni-​dieeni-​kumi); 110 °C:n lämpötilaan asti; ei kestä hiilivetyliuottimia, kloorattuja hiilivetyjä, tärpättiä, bensiiniä

Puristusliitinten materiaali
Kupari, punametalli: CC499K
Silicium bronze*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(molemman UBA listan mukaisesti alkaen 15.3.2017)

Mitat
Vakiokoot: halk. 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
XL koot: d 64,0‑108,0
Puristusliittimet kierreliitoksella: d 12‑54; 64,-108,0

Käyttöominaisuudet/-alueet
Käyttövesi
Lämmitys/patteriliitos
Sadevesi
Paineilma, jalokaasut
Jäähdytysvesiputkistot
Teollisuus
Laiterakennus

Erikoissovellukset
EPDM-​tiivisteellä, tehdasasenteinen
  • Kiinteät sammutusvesilaitteistot – VdS-​sertifikaatilla G 4980009 mitoille DN20–DN50 yhdessä standardin EN 1057 R290 (kova) mukaisten kupariputkien kanssa
  • Aurinkoenergiajärjestelmät tasokeräimillä
FKM-​tiivisteellä (lisäosa)
  • Aurinkoenergiajärjestelmät taso-/tyhjiöputkikeräimillä
  • Kaukolämpö- ja matalapainehöyryjärjestelmät

Käytöstä muilla kuin kuvatuilla käyttöalueilla on sovittava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä.

Käyttöolosuhteet
Käyttövesiasennukset
  • Käyttölämpötila maks. 85 °C
  • Käyttöpaine maks. 1,6 MPa
Lämmitysjärjestelmien asennukset
  • Käyttölämpötila maks. 110 °C
  • Käyttöpaine maks. 16 MPa

Huomautus
Huomioi virtaussäännöt!
Kuparista valmistettuja rakenneosia ei saa asentaa sinkittyjen rautamateriaalien eteen!

Huomautus – Käyttöveden käyttörajat
Liittyen mahdolliseen kupari-​ionien DWO-​standardin mukaiseen rajojen ylitykseen.
Kuparista valmistettuja putkia ja liittimiä saa käyttää ainoastaan, kun käyttöveden pH-​arvo pH ≥ 7,4 tai arvoilla pH = 7,0–7,4 kun orgaanisen hiilen kokonaismäärä ei ylitä arvoa TOC = 1,5 mg/l! pH arvojen välillä = 7.0‑7.4!

Tinattuja kupariputkia koskeva DIN 50930‑6 mukainen ohje:
Tinattuja kupariputkia voi käyttää DWO mukaisesti käyt­tö­ve­si­jär­jes­tel­mis­sä, yhdistettynä ei-​tinattuihin puristusliittimiin. Kupari-​ionien liukenemisen rajan ylitys osista voidaan sivuuttaa verrattain pienen tinaamattoman pinta-​alan takia.
Lisää tietoa kuparin käytöstä ja sen vaikutuksesta on löydettävissä DIN EN 12502‑2.

Yksittäisissä tapauksissa pyydetään olemaan yhteydessä Viegaan: info@viega.fi

Huomautus – Lämmitysputkistojen käyttörajat
Huomioi standardit VDI 2035 ja EN 12828!

Hyväksynnät
Profipress (halk.12‑54)
  • DVGW-​rek.nro DW-8511BQ0586
Profipress XL (halk. 64,0)
  • DVGW-​rek.nro DW-8511BQ0586

Puristustyökalujen käyttö
Viega-​pu­ris­tus­lii­tin­jär­jes­tel­mien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta. Puristusliitosten varmistamiseksi suosittelemme siksi Viega-​puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

Tekniset tiedot
Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät Viega-​kotisivuilta viega.fi

Katso Easytop-​varusteet Sulkuventtiilit-​tuotealueelta.

*) Materiaalin muutos, joka johtuu tuotannon nykytilanteesta, punametallista saatavilla olevaan silicium bronze seokseen
Näytä enemmän
Profipress

Ladattavat tiedostot

Mitat  (1)
Osaluettelo  (1)