Sanpress Inox G

Yleistä

Sanpress Inox G

Puristusliitosjärjestelmä; puristusliittimet ja putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401. Standardin EN 10088, mukaan, DVGW-​työohjelehti GW 541, kaasut DVGW-​työohjelehden G 260 mukaisesti DVGW-​TRGI 2018:n (DVGW-​työohjelehti G 600) / DVFG-​TRF 2012:n mukaisissa kaasujärjestelmissä.
 • Nestekaasu kaasutilassa kotitalous- ja ammattikäyttöön DVGW-​työohjelehden G 5614 mukaan
 • Lämmitysöljyputkistot standardin DIN 51603‑1 mukaisesti ja die­sel­polt­toai­ne­joh­dot imu- ja painejohtona standardin EN 590 mukaisesti yleistä ra­ken­nus­tar­kas­tus­hy­väk­syn­tää Z-38.4‑184 (vain halk. 15–54) noudattamalla
Jakotukkien ja nousuputkistojen sekä imu- ja paineputkistojen muotonsa pitäviin seinä- ja piiloasennuksiin öl­jy­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mis­sä.

Puristusliitin
Kaikissa liittimissä on SC‑Contur (vuodonilmaisin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC‑Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-​työohjelehden G 5614 kohdan 4.4.1 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta.
Vedellä suoritetuissa tii­veys­tar­kas­tuk­sis­sa Viega takaa puristamattomien liitosten näkyvyyden 0,1 MPa–0,65 MPa paineessa ja paineilmalla suoritetussa 22 hPa–0,3 MPa.

Merkintä
Sanpress Inox G
 • keltainen piste puristusliitoksessa, keltainen suorakulmio ja teksti »MOP 5 / GT5«
Liittimet punametallia (halk. 15‑28)
 • keltainen piste puristusliitoksessa ja keltainen suorakulmio, merkintä »MOP 5 / GT1«

Tiivisteet
HNBR, keltainen

Putket
Ruostumattomat teräsputket laserhitsattu ja korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä
Materiaalinro 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), sisältää 2,3 % mo­lyb­dee­niä­kes­tä­vyy­den lisäämiseksi; keltainen korkki

Mitat
Vakiokoot: halk. 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
XL-​koot: halk. 64,0; 76,1; 88,9; 108,0
Puristusliittimet kierreliitoksella d 15–54

Käyttöominaisuudet/-alueet
Maakaasu/nestekaasu
Lämmitysöljy
Dieselpolttoaine

Kaasujärjestelmille on hyväksytty ainoastaan liittimet, joissa on seuraava merkintä:
Sanpress Inox G
 • keltainen suorakulmio ja Gas MOP 5 / GT5
Liittimet punametallia
 • keltainen suorakulmio ja Gas MOP 5 / GT1

Käytöstä muilla kuin kuvatuilla käyttöalueilla on sovittava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä.

Käyttöolosuhteet
Kaasu- ja nestekaasuasennukset
 • Käyttölämpötila -20 °C ... +70 °C
 • Käyttöpaine maks. 0,5 MPa
 • KLL-​vaatimuksella 650 °C/30 minuuttia maks. 0,5 MPa (5 bar)
Lämmitysöljy- ja die­sel­polt­toai­ne­jär­jes­tel­mät (halk. 15–54)
 • Käyttölämpötila maks. 40 °C
 • Käyttöpaine -0,05 ... +0,5 MPa

Hyväksynnät
Puristusliitin (halk 15108,0)
 • DG8531BR0333
Liittimet punametallia (halk. 15–28)
 • DG-8531BP0069

Puristustyökalujen käyttö
Viega-​pu­ris­tus­lii­tos­jär­jes­tel­mien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta. Puristusliitosten varmistamiseksi suosittelemme siksi Viega-​puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

Tekniset tiedot
Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät Viega-​kotisivuilta viega.fi
Näytä enemmän
Sanpress Inox G

Ladattavat tiedostot

Mitat  (1)
Osaluettelo  (1)