Sanpress Inox

Yleistä

Sanpress Inox

Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet ja putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401 ja 1.4521. Standardien DIN EN 10088, DIN EN 10312 mukaan, DVGW-​työohjelehti GW 541, jär­jes­tel­mä­hy­väk­syn­tä liittimille ja putkille DVGW-​työohjelehden W 534 mukaisesti standardin DIN 1988 mukaisille käyt­tö­ve­si­jär­jes­tel­mil­le. Jakotukkien ja nousuputkistojen mittasuhteiltaan vakaisiin piilo- ja seinäasennuksiin Viega-​komponenttien kokoonpanoissa.

Puristusliitin
Kaikissa liittimissä on SC‑Contur (vuodonilmaisin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitokset paljastuvat järjestelmän täytön yhteydessä. SC‑Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-​työohjelehden W 534 kohdan 12.14 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta.
Vedellä suoritetuissa tii­veys­tar­kas­tuk­sis­sa Viega takaa puristamattomien liitosten näkyvyyden 0,1 MPa–0,65 MPa paineessa ja paineilmalla suoritetussa 22 hPa–0,3 MPa.

Merkintä
Vihreä piste puristusliitoksessa

Tiivisteet
EPDM, musta (eteeni-​propeeni-​dieeni-​kumi); 110 °C:n lämpötilaan asti; ei kestä hiilivetyliuottimia, kloorattuja hiilivetyjä, tärpättiä, bensiiniä

Putket
Ruostumattomat teräsputket laserhitsattu ja korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä
 • Materiaalinro 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), sisältää 2,3 % mo­lyb­dee­niä­kes­tä­vyy­den lisäämiseksi; keltainen korkki
 • Materiaalinro 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2), PRE-​arvo 24,1; vihreä korkki

Mitat
Vakiokoot: halk. 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
XL-​koot: halk. 64,0; 76,1; 88,9; 108,0
Puristusliittimet kierreliitoksella, ruostumatonta terästä

Käyttöalueet
Käyttövesi
Lämmitys/patteriliitos
Sadevesi
Paineilmaputkistot
Maatalous
Teollisuus

Erikoissovellukset
Laivanrakennus
Sammutusjärjestelmät

Käytöstä muilla käyttöalueilla on sovittava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä.

Käyttöolosuhteet
Käyttövesiasennukset
 • Käyttövesi ilman rajoituksia DWO mukaisesti
 • Käyttölämpötila maks. 85 °C
 • Käyttöpaine maks. 1,6 MPa
Lämmitysasennukset
 • Käyttölämpötila maks. 110 °C
 • Käyttöpaine maks. 1,6 MPa
Sekajärjestelmät ovat sallittuja virtaussuunnasta riippumatta.

Huomautus
Järjestelmän osiaon suojattava korkeilta klo­ri­di­pi­toi­suuk­sil­ta sekäsisäisiltä että myös ulkoisilta vaikutuksilta

Huomautus - Läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien käyttöä koskevat rajoitukset
Noudata VDI 2035 ja EN 12828 säännöksiä!

Hyväksynnät
Putki 1.4521 (halk. 12–108,0)
 • DV-7301BS0375
Putki 1.4401 (halk. 12–108,0)
 • DV-7301BS0411
Järjestelmä putkella 1.4401 (halk. 15–108,0)
 • DW 8501BL0551
Järjestelmä putkella 1.4521 (halk. 15–108,0)
 • DW 8501BS0376

Puristustyökalujen käyttö
Viega-​pu­ris­tus­lii­tos­jär­jes­tel­mien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta. Puristusliitosten varmistamiseksi suosittelemme siksi Viega-​puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

Tekniset tiedot
Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät Viega-​kotisivuilta viega.fi
Näytä enemmän
Sanpress Inox

Ladattavat tiedostot

Mitat  (1)
Osaluettelo  (1)