Sanpress

Yleistä

Sanpress

Puristusliitinjärjestelmä; puristusliittimet punametallia, putket ruostumatonta terästä, materiaalinro 1.4401 ja 1.4521. Standardien EN 10088, EN 10312 mukaan, DVGW-​työohjelehti GW 541, jär­jes­tel­mä­hy­väk­syn­tä liittimille ja putkille DVGW-​työohjelehden W 534 mukaisesti standardin DIN 1988 mukaisille käyt­tö­ve­si­jär­jes­tel­mil­le.

Puristusliitin
Kaikissa liittimissä on SC‑Contur (vuodonilmaisin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitoksetpaljastuvat järjestelmäntäytön yhteydessä. SC‑Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-​työohjelehden W 534 kohdan 12.14 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta.
Vedellä suoritetuissa tii­veys­tar­kas­tuk­sis­sa Viega takaa puristamattomien liitostennäkyvyyden 0,1 MPa–0,65 MPa paineessa ja paineilmalla suoritetussa 22 hPa–0,3 MPa.

Merkintä
Vihreä piste puristusliitoksessa

Tiivisteet
EPDM, musta (eteeni-​propeeni-​dieeni-​kumi); 110 °C:n lämpötilaan asti; ei kestä hiilivetyliuottimia, kloorattuja hiilivetyjä, tärpättiä, bensiiniä

Putket
Ruostumattomat teräsputket laserhitsattu ja korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä
 • Materiaalinro 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), sisältää 2,3 % molybdeeniä lujuuden lisäämiseksi; keltainen korkki
 • Materiaalinro 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2), PRE-​arvo 24,1; vihreä korkki

Materialli puristusliittimille
Punametalli: CC 499K
Silicium bronze*: CC 246E/CuSi4Zn)MnP
(molemmat UBA listan mukaisesti alkaen 15.3.2017)

Mitat
Vakiokoot: halk. 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
XL-​koot: halk. 76,1; 88,9; 108,0

Käyttöominaisuudet/-alueet
Käyttövesi
Sadevesi
Paineilmaputkistot
Maatalous
Teollisuus

Erikoissovellukset
Laivanrakennus

Käytöstä muilla käyttöalueilla on sovittava Viega Service Centerin kanssa materiaalikyselyllä.

Käyttöolosuhteet
Käyttövesiasennukset
 • Käyttövesi ilman rajoituksia DWO mukaisesti
 • Käyttölämpötila maks. 85 °C
 • Käyttöpaine maks. 1,6 MPa
Lämpäasennukset
 • Käyttölämpötila maks. 110°C
 • Käyttöpaine maks. 1,6 MPa
Sekajärjestelmät ovat sallittuja virtaussuunnasta riippumatta.

Huomautus
Ruostumattomia teräsputkia on suojattava sekä korkeilta klo­ri­di­pi­toi­suuk­sil­ta sekä sisäisesti että ulkoisesti!

Hyväksynnät
Putket 1.4521 (halk. 12–108,0)
 • DW-7301BS0375
Putket 1.4401 (halk. 12–108,0)
 • DV-7301BS0411
Järjestelmä putkella 1.4521 (halk. 12–108,0)
 • DW-8501BS0377
Järjestelmä putkella 1.4401 (halk. 12–108,0)
 • DW-8501AP3032

Puristustyökalujen käyttö
Viega-​pu­ris­tus­lii­tos­jär­jes­tel­mien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta. Pu­ris­tus­lii­tos­ten­var­mis­ta­mi­sek­si suosittelemme siksi Viega-​puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

Tekniset tiedot
Puristusliittimiä ja rakenneosia optimoidaan jatkuvasti. Tarvittaessa ajankohtaiset Z- ja asennusmitat löytyvät Viega-​kotisivuilta viega.fi

*) Materiaalin muutos, joka johtuu tuotannon nykytilanteesta, punametallista saatavilla olevaan silicium bronze terässeokseen
Näytä enemmän
Sanpress

Ladattavat tiedostot

Mitat  (1)
Osaluettelo  (1)