Viega Smartpress

Yleistä

Viega Smartpress

Virtausoptimoitu pu­ris­tus­lii­tos­jär­jes­tel­mä käyttövesi- ja läm­mi­tys­jär­jes­tel­mil­le. Testattu DVGW-​työohjelehden W 534 mukaan.

Puristusliittimet
Turvallinen ja nopea työstö ilman putkien päiden kalibrointia O-​renkaattomalla pu­ris­tus­tek­no­lo­gial­la. Nopea asentaa koska putkien päiden aikaa vievää laajentamista tai kalibrointia ei tarvita. Liittimien pienen virtausvastuksen ansiosta järjestelmän painehäviö on pieni ja antaa näinollen mahdollisuuden pienempään putkikokoon, myös veden hygieenisyys on tällöin parempi.
SC‑Contur
Kaikissa liittimissä on SC‑Contur (vuodonilmaisin). Asennuksessa puristamatta jääneet liitoksetpaljastuvat järjestelmäntäytön yhteydessä. SC‑Contur on sertifioitu ja täyttää DVGW-​työohjelehden W 534 kohdan 12.14 vaatimukset siitä, että se vuotaa, jos liitos jää puristamatta.
Vedellä suoritetuissa tii­veys­tar­kas­tuk­sis­sa Viega takaa puristamattomien liitostennäkyvyyden 0,1 MPa–0,65 MPa paineessa ja paineilmalla suoritetussa 22 hPa–0,3 MPa.

Merkintä
Vihreä piste puristusliitoksessa

Putket
Muodon pitävät alu-​pex koot 16‑63 eri vaihtoehdoissa: paljas, suojaputkella ja eristettynä. Nopeaan ja helppoon asentamiseen.

Mitat/Materiaali
16‑63
Käyrät, T-​yhteet ja liittimet ruostumatonta terästä 1.4401
Puristusliittimet kierteillä sekä supistukset punametallia CC 499K
16‑25
Käyrät, T-​yhteet, liittimet ja jakotukit PPSU vain käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmiin

Käyttöalueet
Käyttövesi
Lämmitys

Muista käyttöalueiista on sovittava materiaalikyselyllä Viegan kanssa .

Käyttö olosuhteet
Käyttövesijärjestelmät
Käyttölämpötila maks. 70 °C
Käyttöpaine maks. 1,0 MPa
Lämmitysjärjestelmät
Käyttölämpötila maks. 80 °C
Käyttöpaine maks. 1,0 MPa
Sekajärjestelmät ovat sallittuja virtaussuunnasta riippumatta.

Huomautuksia
Järjestelmän osia tulee suojata korkeita kloridipitoisuuksia vastaan, koskee sekä väliaineen että ulkoista vaikutusta.
Järjestelmään ei saa liittää muiden valmistajien osia.

Puristustyökalujen käyttö
Viega-​pu­ris­tus­lii­tos­jär­jes­tel­mien toimintavarmuus riippuu käytettyjen puristustyökalujen moitteettomasta kunnosta. Pu­ris­tus­lii­tos­ten­var­mis­ta­mi­sek­si suosittelemme siksi Viega-​puristustyökalujen käyttöä sekä niiden säännöllistä tarkastamista valtuutetuissa huoltopisteissä.

Tekniset tiedot
Lisää tietoja ja teknisiä tietoja löytyy Viega-​kotisivuilta viega.fi
Näytä enemmän
Viega Smartpress

Ladattavat tiedostot

Mitat  (1)
Osaluettelo  (1)